Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

De oudervereniging (OV)

Iedere ouder of verzorger die een kind binnen ons kindcentrum heeft, kan lid worden van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad (OR). Deze stelt zich tot doel de opzet en de organisatie van activiteiten in en rondom het kindcentrum namens de ouders te organiseren.
De OV coördineert diverse werkgroepen van ouders, die zich hier voor in willen zetten. Tevens regelt zij de financiering van deze activiteiten via onder andere de ouderbijdrage, opbrengst van de Bag2school-actie en het ophalen van oud papier. 
Elke ouder met belangstelling om deel te nemen in de OR kan zich hiervoor kandidaat stellen bij een vacature. Wanneer u interesse heeft om te helpen in één van de werkgroepen, kunt u zich hiervoor opgeven bij de OR.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft aan de OR, kunt u hen bereiken door een email te sturen naar: ov.raam@kiemuden.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.

Werkwijze van de oudervereniging

De OR vergadert ongeveer één keer per zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden die toegankelijk is voor alle ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn opgenomen in de archiefmap van de OR. Deze staat ter inzage op school.

-  Aanmelding van lidmaatschap van de oudervereniging.

Wie zitten er in de ouderraad? 

De ouderraad bestaat uit zeven ouders. Daarnaast zitten iedere vergadering leerkrachten bij; zij hebben een adviserende rol. 
Dit schooljaar zijn dat: Sanne Houba (voorzitter), Maaike van de Muil (penningmeester), Joke Aldenhoven (secretaris), Monique van Aalst, Joris Biemans, Anouk van den Bungelaar, Daisy Haefkens, Hanneke van den Broek (leerkracht), Wim Mank (leerkracht) en Elle Verstegen (leerkracht).


De ouderbijdrage

Een groot deel van de financiering van activiteiten vallen buiten de exploitatie van het kindcentrum. Daarvoor stelt de oudervereniging geld beschikbaar, op basis van een geldelijke bijdrage van de leden van de oudervereniging, waarvan ouder(s) en/of verzorger(s) lid zijn. 
De begroting wordt telkens aan het begin van het schooljaar gemaakt. Op basis hiervan wordt de vastgestelde ouderbijdrage ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering van de oudervereniging. De ouderbijdrage is jaarlijks en voor maximaal drie kinderen.

Werkgroepen oudervereniging:


Avondvierdaagse
In juni organiseert Schoolsport Uden de Avondvierdaagse. De ouders in de werkgroep komen vanaf eind maart een aantal keer bij elkaar. Zij zorgen ervoor dat de kinderen ingeschreven worden, zij een veiligheidshesje uitgereikt krijgen, er hesjesdragers zijn, de pauzeplaatsen bemand zijn en dat er bij de pauzeplaats iets lekkers te eten en drinken is.

Carnaval

De vrijdag voor de carnaval is er de carnavalsviering, waarbij de werkgroep zorgt onder andere voor wat te drinken met wat lekkers.

Hoofdluis

De werkgroep houdt vijf keer per schooljaar een controle. Dit gebeurt op de maandagmiddag na elke vakantie. We beginnen om 13.15 uur. Twee weken later wordt er bij de klassen waar luizen en/of neten gevonden zijn een nacontrole gedaan.
Deze controles moeten gezien worden als een ondersteuning van de controles thuis, want de verantwoording ligt bij de ouder(s)/ verzorger(s).

Kerstmis

De werkzaamheden vinden plaats vanaf half december tot de kerstvakantie en bestaan o.a. uit boodschappen doen en helpen tijdens de kerstviering. Tijdens het kerstdiner van de kinderen zorgen voor een gezellig plekje waar de ouders samen kunnen komen voor een hapje en drankje.

Koken

Twee keer per jaar gaat een groep ouders aan de slag om samen met kinderen te koken. Elke klas wordt in groepjes verdeeld en de kinderen krijgen de kans om heerlijke gerechten klaar te maken. Uiteraard leren de kinderen ook om, nadat er gesmuld is, alles samen op te ruimen. De dagen dat er gekookt wordt, zijn steeds drie weken achtereen op donderdag en vrijdag. 
Leden van de werkgroepen koken in overleg twee of drie keer een dagdeel. Daarnaast wordt er vóór iedere kookronde eenmaal vergaderd en een keer proef-gekookt om de recepten uit te testen, te proeven en eventueel aan te passen.

Koningsspelen

Tijdens de Koningsspelen worden activiteiten in samenwerking met leerkrachten georganiseerd. Hiervoor wordt een paar keer vergaderd en moeten inkopen gedaan worden. Ook op de dag zelf zijn er enkele ouders aanwezig.
  

Oud papier

Elke derde maandagavond en de hierop volgende dinsdagavond (ook in de vakanties, maar niet op feestdagen) wordt in de wijk Raam het oud papier opgehaald. Dit gebeurt door een groep ouders die dit vrijwillig voor de school doet. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de OV.

Parochie

Vanuit de parochie St. Petrus zijn er drie werkgroepen actief: Gezinsviering, Eerste Heilige Communie en Vormsel.

Pasen
Op Witte Donderdag wordt er op school een lunch georganiseerd voor de kinderen. De werkgroep Pasen zorgt voor de boodschappen en begeleiding tijdens de lunch op school op Witte Donderdag.

Sinterklaas

De werkzaamheden vinden plaats van eind september tot en met 5 december. Taken bestaan o.a. uit cadeautjes uitzoeken en inpakken, boodschappen doen en op 5 december de Sint en pieten ondersteunen en de lunch verzorgen. Aan het begin van de activiteiten komt de werkgroep bij elkaar om een taakverdeling te maken.

Verkeer

De werkgroep is aangesloten bij de gemeenschappelijke verkeersouders in de gemeente Uden. Zij is betrokken bij diverse verkeersprojecten op school en stimuleert de verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school. De coördinator van de verkeersouders in Uden houdt contact met de werkgroep. Activiteiten zijn bijvoorbeeld verkeersexamen en autoloze schooldag.

Versieren

Voor de aanblik van de school is het sfeervol als de school versierd wordt, zodat deze past bij de activiteiten en/of tijd van het jaar. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. Dit versieren gebeurt in overleg in de avonduren of overdag.

Zomerfeest

Eind van het schooljaar wordt het zomerfeest georganiseerd met spellen en activiteiten. Een aantal docenten en ouders zit regelmatig samen om het thema uit te werken, activiteiten te bedenken en de planning te maken. Het is mogelijk om de leerlingen van groep 8 te vragen om mee te denken en te begeleiden.

Overige ouderactiviteiten

Uiteraard zijn er naast de activiteiten van de OV nog meer momenten waarop er graag gebruik gemaakt wordt van de diensten van ouders. Enkele voorbeelden zijn de spelletjesochtend bij de kleutergroepen, uitstapjes, knutselmiddagen en de EHBO-cursus van groep 8. Maar ook bij de voorbereiding en uitvoering van musicals, sport- en spelactiviteiten e.d. maken wij graag gebruik van de diensten van ouders. 

Dank-je-wel-ochtend

Één keer per jaar wordt er binnen het kindcentrum door het team en de OR een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de leerlingen om alle ouder(s) en/of verzorger(s) te bedanken voor hun medewerking tijdens de diverse activiteiten.

Afbeeldingsresultaat voor oudervereniging