Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Tussenschoolse opvang (TSO)

We bieden de mogelijkheid om uw kind(eren) tijdens de middagpauze gebruik te laten maken van tussenschoolse opvang (overblijven). 

Goed georganiseerde tussenschoolse opvang draagt bij aan een sluitende dagindeling voor kinderen en hun ouders. Wij zorgen dat het kind met een glimlach binnenkomt, dat er gezelligheid is, dat er gelachen kan worden en dat het kind weer met plezier en vol energie aan de middag kan beginnen. Kinderen moeten rustig hun boterham kunnen eten en onder goede begeleiding lekker ontspannen kunnen spelen en indien nodig aandacht en steun van een bekende volwassene krijgen. We spelen in op wensen en behoeftes van kinderen, waarbij we wel aangeven dat daar grenzen aan zijn. 

U kunt kinderen aan- en afmelden voor de TSO via de mail: tsospringplank@kiemuden.nl. Om de voorbereiding optimaal te laten verlopen, vragen we u dit ’s morgens vóór 10.30 uur te doen. Kinderen die ’s morgens op school ziek gemeld worden, worden doorgegeven aan de TSO.  

-     Reglement TSO
-     Inschrijfformulier TSO
-     Machtigingsformulier TSO

Kalender

zo 08 - 08
Verjaardag juf Monique
di 10 - 08
Verjaardag juf Emmy
za 28 - 08
Verjaardag juf Anne
do 02 - 09
Studiedag leerkrachten
vr 03 - 09
Verjaardag juf Suzanne