Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Welkom in groep 1/2b

 Op deze site vindt u de laatste nieuwtjes en  informatie van groep 1/2b.
 Bezoek deze site regelmatig om op de hoogte te  blijven.

 juffrouw Emmy van der Wielen:                                                                             juffrouw Annelies Peeters:
 maandag, dinsdag                                                                                             woensdag, donderdag, vrijdag
 e.vanderwielen@kiemuden.nl
                                                                                 a.peeters@kiemuden.nl                                              

Nieuws

Notulen laatste IKC-raad vergadering
Op de website vindt u de notulen van de laatste MR vergadering. Benieuwd waar onze MR mee bezig...  Lees verder >
Herfst

Rooster

Gymles: 
- dinsdagochtend
- donderdagochtend


Gezelschapsspelletjes: