Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Notulen laatste IKC-raad vergadering

Op de website vindt u de notulen van de laatste MR vergadering.  Benieuwd waar onze MR mee bezig is?! Lees dan de notulen van de laatste vergadering. Deze vindt u onder het kopje IKC Raam, --> IKC-Raad of klik op: https://www.ikcraamuden.nl/Portals/1397/docs/actie-besluitenlijst%202018-2019juni.pdf?ver=2019-06-07-220637-133

Wist u dat u altijd welkom bent om een vergadering bij te wonen?!