Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Eerste bijeenkomst IKC-raad is geweest!

Ben u benieuwd wat de nieuwe IKC-raad al besproken heeft, bekijk dan vlug de bijlage!

Wist u dat we nog op zoek zijn naar een ouder vanuit de opvang die onze IKC-raad kan versterken?! Heeft u hier interesse voor, meld u dan aan bij één van onze leden! 

U bent ook altijd van harte welkom bij onze vergadering om mee te praten over diverse zaken over ons kindcentrum. Wanneer deze zijn, vindt u in de jaarkalender.