Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Juf Dana H. is specialist hoogbegaafdheid!a group of people posing for the camera


Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie

Vlak voor de zomervakantie mochten een aantal Kiem-kanjers, nadat ze hun eindpresentatie hadden gedaan, het Post HBO diploma Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie in ontvangst nemen! Zij hebben dit binnen een jaar gehaald en dat is al een prestatie op zich is. De docent benadrukte de zeer hoge kwaliteit die terug te zien was in alle beleidsstukken en presentaties! In het begin van dit schooljaar zijn we een netwerk opgestart met de MT-werkgroep meer- en hoogbegaafdheid en hopen we op een olievlek binnen Kiem. De bedoeling is dat deze specialisten hun (opgedane) kennis gaan delen en verspreiden naar alle Kiem collega's.

PROFICIAT JUF DANA!!!