Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

mededelingen

Beste ouders en verzorgers,


Ik heb een paar mededelingen voor u op een rijtje gezet. 

-Ik wil u er graag (nogmaals) op attenderen dat we het niet toestaan om  kerstkaarten uit te laten delen in de groepen, dit om gelijkheid te stimuleren.

-Volgend schooljaar 2020-2021 wordt, met toestemming van de IKC-raad (voorheen de medezeggenschapsraad), de 'gezonde traktatie' afgeschaft. We hebben hiertoe besloten omdat we een Gezonde School zijn, maar dat het traktatie-beleid niet te handhaven is. Het is uitermate frustrerend als er toch steeds weer snoep of andere zoetigheid wordt uitgedeeld, terwijl andere ouders zich wel aan onze afspraken houden. We hebben besloten dat er op allerlei leuke manieren aandacht wordt besteed aan de verjaardagen van onze kinderen, maar zonder traktatie. Kinderen mogen - als extraatje- op de dag dat ze jarig zijn een kleine attentie halen uit de grabbelton bij juf Mirjam. 

-Juf Sientje feliciteren we met een nieuwe baan. Na de kerstvakantie gaat ze werken op de Sonnewijzer als intern begeleider. We wensen haar heel veel succes en bedanken haar voor haar inzet bij ons op school.

-Juf Jose heeft haar 40-jarig ambtsjubileum gehaald in het onderwijs. Uiteraard hebben we haar in het zonnetje gezet! 

-Met juf Wilma gaat het ook goed, ze gaat na de kerstvakantie weer voor 50% werken (doet ze nu eigenlijk al). 

-Verslag studiedag 6 december. We hebben met het team in de ochtend gewerkt aan persoonlijk leiderschap en aan teamdynamiek , vanuit de professionele leergemeenschap (PLG) o.l.v. Academica Amsterdam. In de middag zijn we uiteen geweest in de leerteams en hebben we o.a. onze prioriteiten vastgelegd. In de midden- en bovenbouw ligt het accent op begrijpend lezen en op rekenen, in de onderbouw gaat de aandacht naar spelend leren en begrijpend luisteren. Voor begrijpend lezen en - luisteren volgen we een traject o.l.v. Tjalling Brouwer. We hebben de middag afgesloten met 4 'mystery guests'. Ik had 4 ouders uitgenodigd, ik had ze gevraagd om een situatie in te brengen waarvan hun wenkbrauwen omhoog gingen, ofwel die de vraag oproept "waarom doen ze dat zo op school"? Het was een erg interessante afsluiting van de dag, omdat we door de bril van ouders hebben gekeken, wat ons een ander perspectief geeft en tot andere inzichten brengt. Heel mooi en waardevol.

-We hebben ervoor gekozen om te gaan investeren in chromebooks voor ons onderwijs. Chromebooks hebben veel voordelen t.o.v. de devices die we nu gebruiken van Snappet. Ik zal er een aantal opsommen:

  • het programma van Snappet kan omgezet worden;
  • software van andere methodes kan ook digitaal (en dus meer adaptief) aangeboden worden;
  • er is een snelkoppeling die ook thuis gebruikt kan worden;
  • betere houding voor kinderen;
  • groter beeld, werkt praktischer voor kinderen;
  • gepersonaliseerd leren ( individueel werken aan leerlijnen);
  • de desktops verdwijnen waardoor er meer werkplekken ontstaan;
  • we hanteren de 35% norm, m.a.w. er moet ook voldoende afwisseling zijn tussen het werken op een device (max. 35%) en schrift. 

Tot zover de mededelingen. Mocht u nog vragen hebben, kom gerust binnen!

Groep 6 heeft een prachtige kerstmusical voorbereid, u bent uiteraard van harte welkom om deze bij te wonen. 

Ik wens iedereen een fijne afsluiting van het kalenderjaar, waarbij we ook altijd even stilstaan bij kinderen (en ouders) die het juist in deze periode wat lastiger hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Mirjam van Ree, directeur