Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Juf Dana H. is specialist hoogbegaafdheid!
Specialist Hoogbegaafdheid en DifferentiatieVlak voor de zomervakantie mochten een aantal Kiem-kanjers, nadat ze hun eindpresentatie hadden gedaan, he  Lees verder >
Bag 2 School actie
We worden ons steeds bewuster van o.a. gezond leven, gezonde voeding, bewegen, klimaatbeheersing, maar ook van duurzaamheid van spullen.Dit alles past  Lees verder >
Bag 2 School Actie
We worden ons steeds bewuster van o.a. gezond leven, gezonde voeding, bewegen, klimaatbeheersing, maar ook van duurzaamheid van spullen.  Lees verder >
Nieuwsbrief Oudervereniging
Hierbij de nieuwsbrief voor het najaar 2019. Veel leesplezier!  Lees verder >
Notulen laatste vergadering Oudervereniging
Bij deze de notulen van de laatste vergadering van de Oudervereniging. Bekijk de bijlage om te zien waar zij mee bezig zijn.  Lees verder >
Protocol Meer- en hoogbegaafdheid
Ter informatie: Op de website is het beleidsplan voor Meer- en hoogbegaafdheid toegevoegd. U vindt dit protocol op blad Home, in het recht blauwe vakj  Lees verder >