Zo werken wij

Kinderen leren in het kindcentrum heel veel met en van elkaar. We hebben een gezellige sfeer en kinderen voelen zich veilig en thuis in ons kindcentrum. 

Samen spelen, samen leren

In de kleutergroepen zitten de kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Zij zitten bij elkaar in combinatiegroepen van groep 1 en 2. Samen spelen, samen werken aan een opdracht of samen naar een oplossing zoeken, elkaar helpen en naar elkaar luisteren, vinden wij heel belangrijk. Jongere en oudere kleuters kunnen zo veel van elkaar leren.

We gaan uit van mogelijkheden

In groep 3 t/m 8 hebben we een jaarklassensysteem. Ook hier hebben we soms combinatiegroepen. De kinderen zitten in een eigen groep met vaste leerkrachten.

Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier en tempo. Daarom werken we bij taal, lezen, spelling en begrijpend lezen met drie niveaus: de basisgroep, de intensieve groep (extra uitleg), en de talentengroep (verrijkingsopdrachten). Daarnaast werken we met stroom-1 aanbod voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 

Werken met taken

In de onderbouw krijgen de kinderen een dagtaak en dat bouwen we uit naar een weektaak in de bovenbouw. Kinderen vinden het leuk en leren hun werk plannen, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken en samenwerken. Zo bereiden we kinderen voor op het voortgezet onderwijs.

Leren met je hoofd, hart en handen

Kinderen leren op verschillende manieren, bijvoorbeeld uit een boek of door te luisteren naar de uitleg. Maar leren gebeurt ook samen en met je hoofd, hart en handen. Daarom gebruiken we coöperatieve werkvormen. Kinderen werken dan samen aan een thema of opdracht. Ze onderzoeken en ontdekken, maken en ontwikkelen. Hierbij kan iedereen zijn of haar eigen talenten gebruiken. Kinderen helpen elkaar en komen samen tot creatieve oplossingen.    

Kunst en cultuur

Wij bieden de kinderen tekenen, handvaardigheid, muziek of expressie van een vakdocent. Kinderen kunnen zich op een creatieve manier uiten en maken de mooiste kunstwerken. Met Kunst & Co gaan de kinderen naar verschillende voorstellingen en culturele organisaties. 

We zijn een Gezonde school!

Gezonde voeding, bewegen, sport en welbevinden vinden we belangrijk. Dat betekent dat we gezond lunchen, fruit eten en water drinken. De kinderen bewegen en sporten veel. Niet alleen bij gym, maar ook door te spelen en met bewegend leren. We hebben ook extra aandacht voor welbevinden zodat de kinderen zich fijn voelen en graag naar ons kindcentrum komen.

Verjaardagen en feestjes

Op ons kindcentrum vieren we feest zonder traktaties in de klas. Een verjaardag moet draaien om het kind, niet om een traktatie. Dus niet meer trakteren, maar samen feest vieren en de jarige in het zonnetje zetten.

Samenwerking opvang en onderwijs

Bij Kindcentrum Raam werken alle professionals samen zodat kinderen van 0-13 jaar op een fijne en vertrouwde manier kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Er is een vloeiende overgang van opvang naar onderwijs. We hebben het ontwikkelingsaanbod op elkaar afgestemd en we delen dezelfde kernwaarden.