Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

Integraal kindcentrum Raam (IKC Raam)

Samen leren - Samen zijn - Samen leren er te zijn

Op IKC Raam:


- Is iedereen welkom!
- Word je gezien.
- Leren we van en met elkaar
- Sluiten we aan bij de behoeftes van kinderen.
- Zijn ouders belangrijke partners.
- Benaderen we elkaar respectvol.
Stimuleren we bewegend en ontdekkend leren.

Wij bouwen samen aan een betekenisvolle omgeving voor kinderen waar veiligheid en welbevinden geborgd zijn. Kinderen willen veel leren, zijn nieuwsgierig. We willen dat kinderen zich volop kunnen ontwikkelen en dat zij veel van elkaar en samen met ons leren. We zijn daarom gericht op een open, uitdagende en betekenisvolle omgeving waar spel, praktisch bezig zijn en cognitief leren elkaar afwisselen. We stemmen af op wat het kind nodig heeft en hebben een kritisch en reflectieve grondhouding. We hebben alles onder één dak en maken daar gebruik van. Het is een omgeving waar kinderen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn, zich kunnen verhouden tot de ander en de wereld. Om dat te bereiken zetten we als team al onze talenten in. Onze diversiteit is een kwaliteit om samen met de ouders de kinderen te bieden wat zij nodig hebben om te kunnen groeien naar volwassenheid.