Samen leren, samen zijn,
samen leren er te zijn.

IKC RAAM is een kindcentrum waar kinderen:

• plezier beleven
• er bij horen
• zich veilig voelen
• zichzelf kunnen zijn
• leren samenwerken
• samen ‘vieren’
• elkaar helpen
• er voor elkaar zijn
• zelfstandig zijn
• verantwoordelijk zijn
• leren ‘leren’
• zich breed ontwikkelen
• duidelijkheid krijgen
• structuur ervaren
• zich voorbereiden op de toekomst...

Passie – Verantwoordelijkheid – Samen

In IKC Raam komen de kinderen met plezier en voelt iedereen zich thuis. We vinden het een voorwaarde dat iedereen zich veilig voelt. Leerkrachten hebben grote passie voor het vak. Hoge betrokkenheid van de leerkracht leidt tot hoge betrokkenheid van kinderen. Het hoogst haalbare doel dat we voor ogen hebben, is het beste uit de kinderen halen. Kinderen, ouders en medewerkers van school, allen zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Er is een hoge ouderbetrokkenheid. Ouders zetten zich op diverse manieren in bij activiteiten.

Wij geloven in de brede ontwikkeling van kinderen, waardoor kinderen de kans krijgen zich breed, veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Samen helpen we kinderen steeds een stapje verder naar de toekomst. 

Ons onderwijssyteeem

Binnen ons onderwijs wordt er gewerkt met het GIP-model en leggen we de transfer met het IGDI-model. Er wordt gewerkt met een dag- en weekbrief, om de zelfstandigheid van kinderen te vergroten. 

Instructie wordt gegeven volgens de fases van het directe instructiemodel. Er wordt instructie gegeven in drie niveaus: de intensieve groep, de basisgroep en de talentgroep. Door deze manier van clusteren komen we steeds beter tegemoet aan de individuele leerbehoeften van kinderen. Hulpmiddelen die we gebruiken en kinderen helpen duidelijkheid en structuur te bieden zijn: stoplicht, vragenblokje, dag- weekbrief. 

Onze missie 'Samen leren, samen zijn, samen leren er te zijn'

Samen betekent zorg hebben voor elkaar en leren samenwerken. Middels coöperatieve werkvormen leren kinderen van en met elkaar. Medewerkers en kinderen zetten hun kwaliteiten in, om een ander te helpen. Groot en klein zijn verbonden met elkaar. Samen betekent ook intensieve samenwerking met ouders. We hebben een hoge ouderbetrokkenheid, ouders denken en acteren mee.
Leren betekent dat wij ‘het beste’ uit kinderen halen op een manier die past bij het kind: ‘ontwikkeling op maat’. 
Zijn is voor kinderen en werknemers belangrijk, het houdt in, dat ze zichzelf kunnen en durven zijn. Authenticiteit en autonomie zijn daarbij belangrijk. Je beste dat je kunt worden is jezelf!

Waar ons onderwijs voor staat

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs kunnen toetsen. 


Visie op ontwikkeling en leren

Het team begeleidt alle kinderen, binnen één doorgaande lijn, in hun onderwijsontwikkeling rekening houdend met de individuele onderwijsbehoefte van het kind.

Visie op onderwijs en zorg

Iedereen krijgt gelijke kansen. Het onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. We willen uit de kinderen halen wat er in zit. Kinderen kunnen samen
en individueel ontwikkelen, groeien en leren.
Het team zorgt voor een rijke leeromgeving waarbinnen de leerkracht er toe doet.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

We bieden zo maximaal mogelijk onderwijs. Er worden doelen vastgesteld en vastgelegd. Samen met leerkrachten en intern begeleider wordt gekeken of de doelen zijn gehaald en waar ze worden bijgesteld. We volgen de resultaten van kinderen nauwkeurig en stellen haalbare doelen.

Visie op klimaat

Er heerst een veilig klimaat met respect voor elkaar en waarbinnen het kind binnen een open sfeer zichzelf kan en mag zijn.

Visie op kind en maatschappelijke positionering

We staan op een centraal punt in de wijk Raam, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden worden.

Pedagogisch klimaat

Veiligheid en geborgenheid zijn de dragers van het ‘optimaal kunnen leren’. Wanneer kinderen zich niet veilig voelen, komen zij niet tot optimaal leren. Eerst pedagogiek, dan didactiek!

Kalender

zo 08 - 08
Verjaardag juf Monique
di 10 - 08
Verjaardag juf Emmy
za 28 - 08
Verjaardag juf Anne
do 02 - 09
Studiedag leerkrachten
vr 03 - 09
Verjaardag juf Suzanne